Bítov

     Hrad tvoří rozlehlý opevněný komplex na širokém skalnatém ostrohu nad údolím Vranovské přehrady. Vznikl za knížete Břetislava a byl jednou z pevností chránící hranice českého státu. První zmínky o něm pocházejí z 11. století, mnohokrát změnil majitele (patřil např. pánům z Lichtenberka, Jankovským, Daunům…). Od roku 1949 je převeden do správy státu. Za svou dlouhou dobu existence prošel všemi možnými úpravami a jeho románské období se teprve odhaluje archeologickým výzkumem. Konečný ráz dostal v 19. století romantickými úpravami. Z této doby pochází kostel na nádvoří. Interiér hradního paláce má v přízemí a v prvním patře novogotické úpravy. Obytné prostory jsou vyzdobeny zajímavými iluzivními malbami. Druhé patro je ve znamení přírodovědných sbírek, které zde nashromáždil poslední majitel Jiří Haas.

Majitel: Rod Bítovských z Bítova
Otevřeno: duben a říjen soboty, neděle, svátky 9-16, květen, červen a září denně mimo pondělí 9-17, červenec a srpen denně mimo po 9-18.
Poloha: okres Znojmo, 2,5 km od vesnice Bítov.«––Žďár nad Sázavou Boskovice––»