Boskovice

Zřícenina hradu
     Jižně nad městem leží trosky původně gotického, renesančně přestavěného hradu. Hrad byl spojen se starobylým rodem pánů z Boskovic. Ve 14. století byl zničen vojsky a znovu obnoven, poté utrpěl v období husitských válek. Ditrichštejnům přestal vyhovovat a tak začali přestavovat blízký bývalý dominikánský klášter na zámek - novou rezidenci. V roce 1950 jej převzal stát.
Architektonicky to byl hrad s plášťovou zdí. Vysoká obvodová zeď opatřená arkýři uzavírá stísněný dvůr a přiléhá k palácové části. Jádro hradu obklopuje opevnění s bránou a komplexem hospodářských budov dokončené za renesance.

Zámek
     Stavba byla zbudována v empíru jako jednopatrová čtyřkřídlá budova obepínající dvůr. Vstupní sloupová síň vede na trojramenné schodiště a odtud do reprezentačních sálů prvního patra - zejména tanečního a hudebního. Místnosti mají štukové stropy, restaurované tapety na stěnách. Doplněním vybavení jsou zlacené dřevěné a křišťálové lustry, sochy, umělecky zdobené hodiny i empírový nábytek. V zámku byla taktéž zřízena expozice bydlení šlechty na počátku 19. století.

Majitel: Mensdorff - Pouilly Holding, spol. s.r.o. - M. P. Reality, spol, s.r.o.
Otevřeno: duben a říjen soboty, neděle, svátky 9-16, květen a září denně mimo pondělí 9-17, červen až srpen denně mimo pondělí 9-18.
Poloha: okres Blansko, ve městě Boskovice.«––Bítov Bouzov––»