Bouzov

     Tento romantický hrad s náležitým opevněním, zasazený do krásné přírody, můžete najít v okrese Olomouc. Vnější kontury stavby jsou zvýrazněny jak cimbuřím, střílnami tak i zvláštním tvarem chrličů a komínů. Její existence je doložena počátkem 14. století. Má velmi bohatou historii, vystřídala řadu majitelů počínaje pány z Bouzova, pány z Kunštátu a konče státem. Byla mimo jiné pevností, vězením a sídlem německých rytířů.
     Projdeme-li vstupní branou a pětipatrovou věží, nabízí se pohled na vlastní hrad skládající se z obytných budov, kaple a nejstarší části hradního paláce. Nad deseti malými věžemi se tyčí nejmohutnější z věží hradu - Hláska. Střed nádvoří zkrášlila novorenesanční kašna. Na většině budov jsou znát četné přestavby od gotiky až do minulého století. Z vnitřního zařízení jmenujme např. příjmací místnost s robustním středním sloupem nesoucím klenbu a s renesančními obrazy, dále rytířskou síň s bohatými řezbami a krbem, zasedací síň s kazetovým stropem a loveckou síň. Místnosti jsou vybaveny dobře zachovalým dobovým nábytkem a malbami. V současnosti se Bouzov vrací do rukou řádu německých rytířů.

Majitel: ČR - Státní hrad Bouzov.
Otevřeno:duben a říjen soboty, neděle, svátky 9-15, květen až září denně mimo pondělí 9-16.
Poloha: okres Olomouc, nad vesnicí Bouzov, 10 km od Mohelnice.«––Boskovice Bruntál––»