Bučovice

     Můžeme říci, že je to jeden z nejpozoruhodnějších zámků na Moravě. Stavbu renesančního zámku řídil Jan Šembera z Boskovic a protože byl znalý nových směrů v architektuře, navrhl jej v italském stylu. Zámek v kruhu obepínalo ohrazení s nárožními bastiony a vodními příkopy. Dalšími přístavbami pouze utrpěl, přesto je na něj i dnes mimořádný pohled. Je rozlehlou stavbou s obdélníkovým nádvořím. Arkádové ochozy spojují jednotlivé místnosti zámeckých křídel. Nádvoří doplňuje kašna s motivy florentského manýrismu. V přízemí zámku byly seskupeny hlavní obytné a reprezentační místnosti. Zůstaly zachovány interiéry bohatě vybavené štuky, zrcadly v klenbách, plastikami. Nejkrásnější výzdobou byl obdařen císařský sál s plastikami římských císařů a mnoha dalšími výjevy. V patře zámku je umístěno regionální muzeum.

Majitel: ČR - Památkový ústav Brno, Muzeum Vyškovska ve Vyškově.
Otevřeno:duben a říjen soboty, neděle, svátky 9-15, květen až září denně mimo pondělí 9-16.
Poloha: okres Vyškov, město Bučovice na silnici E50, 10 km od Slavkova u Brna směrem na Uherské Hradiště.«––Bruntál Buchlov––»