Helfštýn

     Tato zřícenina nejrozsáhlejšího moravského hradu je umístěna v Moravské bráně. Na jeho místě stál od 13. století původní malý hrad oválného půdorysu založený loupeživým rytířem Fridušem z Linav. Později mu byl odebrán a postoupen pánům z Kravař. Ti vybudovali nový parkán, předhradí a třetí hradní příkop. Poté často měnil majitele, byl mnohokrát rozšiřován a přestavován. V roce 1763 definitivně opuštěn. Od roku 1954 probíhají rekonstrukce řízené státem. Helfštýn byl svými rozměry opravdu impozantní (délka 187m, maximální šířka 152m). Navíc je obklopen hradbami s okrouhlými a hranolovými věžemi a čtyřmi příkopy. Z interiéru se zachovaly pouze pozdně gotické architektonické články a renesanční lunetové klenby v paláci.

Majitel: ČR - Muzeum Komenského Přerov.
Otevřeno: únor a listopad soboty, neděle, svátky 9-16, duben, září a říjen denně mimo pondělí 9-17, květen až srpen denně mimo pondělí 9-18.
Poloha: okres Přerov, po silnici č.47 mezi Přerovem a Hranicemi na Moravě, 2km od Lipníka nad Bečvou.«––Dačice Hradec nad Moravicí––»