Hukvaldy

     Hukvaldy jsou jednou z našich nejrozsáhlejších zřícenin, dokládají rozvoj opevňovacích systémů od gotiky po baroko. Byly založeny Arnoldem z Hückeswagen, který do Čech přišel z Porýní na žádost Přemysla Otakara I. Ve 13. století koupil území olomoucký biskup Bruno ze Šauenburku a od té doby byl hrad po několik století vlastnictvím církve. Sloužil jako vojenská pevnost, jednak na ochranu cesty spojující města Olomouc a Krakov, později se uplatnil v husitských válkách a také ve válce třicetileté, kdy staré opevnění nahradily barokní bastiony. S vývojem techniky postupně ztrácel na významu a velký požár roku 1762 způsobil rychlou proměnu v mohutné ruiny. Obrysy hradu určují dlouhé hradební zdi, převyšované zbytky obytných budov. Dominantou nádvoří je čtverhranná věž z 15. století. V 16. století zřídil biskup Vilém Prusínovský pod hradem oboru.

Majitel: ČR - Muzeum Beskyd ve Frýdku - Místku.
Otevřeno: duben a říjen soboty, neděle, svátky 9-16, květen až srpen denně mimo pondělí 9-18, září denně mimo pondělí 9-17.
Poloha: okres Frýdek - Místek, exit na 14km silnice E462 mezi Frýdkem - Místkem a a Příborem, nad Hukvaldy.«––Hradec nad Moravicí Chropyně––»