Jaroměřice nad Rokytnou

     Původně zde stál renesanční zámeček. Dnešní zámek v Jaroměřicích tvoří skvělou barokní dispozici honosného šlechtického sídla s velikým podélným a několika příčnými křídly, které na vnější straně uzavírají slavnostní čestný dvůr, doprovázený četnými pavilóny. Po straně stojí centrála zámeckého kostela s kupolí a dvěma věžemi. Projekt pro Jana z Questenberka navrhl známý rakouský architekt J. Prantdauer. Stavební úpravy probíhaly na počátku 18. století. V zahradní části příčného křídla prostupuje dvěma patry hudební a taneční sál, stejně tak slavnostní sál v ose středního křídla. Jak ze zařízení vyplývá, jeho majitel v Jaroměřicích asi půl století organizoval rušný kulturní život. Dosvědčovaly to ostatně i knihovna, galerie a divadlo.

Majitel: ČR - Okresní úřad Třebíč.
Otevřeno: duben a říjen soboty, neděle, svátky 9-16, květen, červen a září denně mimo pondělí 9-17.
Poloha: okres Třebíč, 15km od Třebíče na silnici č. 360 směrem na Moravské Budějovice.«––Chropyně Javorník––»