Kroměříž

     Zámek v Kroměříži měl za předchůdce gotický, masívní věží opatřený hrad. Postavil jej ve 13. století biskup Bruno ze Schauenburku, zakladatel města, a znovu pak na začátku 16. století přestavěl biskup Stanislav Thurzo. Dnešní vzhled dostal zámek teprve díky velké přestavbě prováděné v 17. století biskupem Karlem Lichtensteinem. Stavělo se ve slohu římského baroka, třebaže ještě v podobě opevněného kastelu a nárožními rizality na čelní straně. Projektantem byl architekt Giovanni Pietro Tencalla z Lugana. Z kontury zámku vystupuje věž s bání.
     Nejreprezentativnější interiéry můžeme najít v prvním patře: Lovecká a Poradní síň, Trůnní sál vyzdobený panelovou galerií obrazů, Sněmovní sál (dějiště Kroměřížského sněmu 1848-1849) a prostory knihovny. V druhém patře je umístěna zámecká galerie (Tyzian, Cranach, van Dyck aj.). Všechny sály obsahují vynikající vybavení - zlacení, čalounění, řezby, lustry atd. V poslední době byl zámek navrácen církvi. Nemůžeme opomenout ani zahradu rozkládající se pod zámkem, která vznikla ve středověku. Současnou podobu romatického parku s mnohými kašnami a altánky obdržela v 19. století. Další ze zahrad - Květná, umístěná na kraji města, si zachovala starší geometrický renesanční ráz s rotundou ve středu.

Majitel: Arcibiskupství Olomouc - Městský úřad Kroměříž.
Otevřeno: čreven až říjen denně mimo pondělí 9-17.
Poloha: okres Kroměříž, zámek ve středu města.«––Jevišovice Lednice––»