Lešná

     Členitou budovu zámku Lešná najdeme v ZOO nedaleko Zlína. Se stavbou se započalo v 19. století na dohled od zříceniny starého hradu. Projekt financoval vlastník - rod Seilernů. Postupně vznikal ucelený komplex ústřední budovy, zahradnické budovy a skleníků. Roku 1887 byl do základů zbořen a na jeho místě další člen rodu - František Josef - vztyčil dnešní podobu objektu. Z hlavní hmoty zámku vystupují arkýře, věže a věžičky ještě zvýrazňující kontury romantického sídla. Zvláště pozoruhodnou se jeví dřevěná vyřezávaná výzdoba reprezentačních prostor v přízemí, kterou doplňují kazetové stopy a lustry z křišťálu. První patro obsahuje sbírky přírodovědného muzea.

Majitel: Město Zlín - ZOO a zámek Lešná.
Otevřeno: duben a říjen soboty, neděle, svátky 9-16, květen až srpen denně mimo pondělí 9-17, září denně mimo pondělí 9-16. ZOO celoročně.
Poloha: okres Zlín, 7km severovýchodně od Zlína.«––Lednice Lysice––»