Mikulov

     Středem zámku v Mikulově je raně gotický hrad pánů z Lichtenštejna, založený ve 13. století, jehož břitem opatřená věž dosud stojí v prvém předdvoří. Dnešní rozsah zámku vznikl několika novověkými přestavbami. V renesanci jádro zpevnili daleko vysunutými dělovými baštami. Hrad se stal mohutnou pevností, kterou marně dobývali i husité. Celý kolos, poškozený ohněm roku 1719, přestavoval architekt Gustav Alexander Oedt na přepychový barokní zámek. Tehdy vznikly také budovy na prvním předhradí, všechna průčelí zámku a čestný dvůr. Napoleon zde uzavíral mír s Rakouskem a v roce 1866 tady byla podepsána mírová smlouva mezi Rakouskem a Pruskem. Roku 1945 byl zámek vypálen ustupující německou armádou; v následujících dvou desetiletích probíhala rekonstrukce. Z turistického hlediska je východiskem do CHKO Pálava a Pavlovských vrchů.

Majitel: ČR - Regionální muzeum Mikulov.
Otevřeno: duben, září a říjen denně mimo pondělí 9-16, květen až srpen denně mimo pondělí 8-17.
Poloha: okres Břeclav, při hranici s Rakouskem, 56km jižně od Brna po E461, 21km západně od Břeclavi po silnici č. 414.«––Lysice Milotice––»