Olomouc

     Na místě velkomoravského hradiště stojí dnes zbytek starého románského knížecího hradu s kostelem sv. Václava. Tento hrad stál na nejvyšším místě hradiště, které patrně sahalo až k dnešnímu Dolnímu náměstí. Byl chráněn pouze pouze valem a příkopem, stavby jeho areálu byly z větší části dřevěné. Kostel byl ještě před dostavěním předán příslušníky přemyslovské větve biskupu Jindřichu Zdíkovi, který románskou baziliku dokončil a přestěhoval k ní i své sídlo. Celý prostor hradu obklopila zeď. Postupem času se z místa světské moci stalo centrum církve. V polovině 14. století byl románský kapitulní palác opuštěn a přestavěný na gotickou křížovou chodbu, na jejíž stěnách zůstala část původní románské výzdoby. V 19. století probíhala pseudogotická přestavba dómu a vyrostla 100m vysoká věž. Budova kapitulního děkanství sloužila do roku 1949 potřebám církevní správy; v současnosti zde sídlí katedra filozofické fakulty UP.

«––Náměšť nad Oslavou Pernštejn––»