Pernštejn

     Hrad Pernštejn vznikl jako hlavní sídlo šlechtického rodu, který měl v erbu černou hlavu zubra se zlatým kruhem v chřípí. Rod pocházel z pánů z Mendlova na jižní Moravě. Jádro hradu - s trojhranným půdorysem a oblou věží - stálo již v 13. století. Dnešní malebný vzhled mu dodala pozdní gotika 15. století. V této době za Vratislava z Pernštejna bylo k jádru přistavěno tolik přístavků, chodeb a arkýřů, že se samotné jadro úplně ztratilo. Přispěla k tomu i skutečnost, že hrad byl opatřován novým, složitějším opevněním: třemi věžemi na rozích vnitřního dvora a dvěma předdvořími, z nich vnější mělo při první bráně předsunutou dělovou baštu. Tak se stala z tohoto sídla nejdůležitější památka naší fortifikační (opevňovací) architektury.

Majitel: ČR - Památkový ústav Brno.
Otevřeno: duben a říjen soboty, neděle, svátky 9-16, květen, červen, září denně mimo pondělí 9-16, červenec a srpen denně mimo pondělí 9-17.
Poloha: okres Žďár nad Sázavou, 10km jihovýchodně od Bystřice nad Pernštejnem.«––Olomouc Raduň––»