Rájec nad Svitavou

     Zámek byl původně renesanční. Když vyhořel, koupil ho v roce 1763 nejvyšší komoří Antonín Karel Salm-Reifferscheidt, který zahájil stavební práce na takovém objektu, jak jej známe dnes. Dobou vzniku spadá do barokního klasicismu. Stavba je již srovnána pod jednotnou mansardovou střechou. Prostá architektura už hlásí nadcházející osvícenecký věk. Výzdobu zevnitř doplňují portréty zámeckých majitelů. Ústředním prostorem je osmiboký sál sahající přes dvě patra s východem do zahrady. Empírová knihovna s několika tisíci svazky zabírá tři pokoje. Největší místností je však sál předků. Další sál obsahuje rytiny podle děl Raffaela, Rubense a le Bruna. V podhradí se nachází kostel Všech svatých s náhrobkem vlastníků zámku. Rájec může být jedním z možných východisek do Moravského krasu.

Majitel: ČR - Památkový ústav Brno.
Otevřeno: duben a říjen soboty, neděle, svátky 9-16, květen až srpen denně mimo pondělí 8-17, září denně mimo pondělí 9-16.
Poloha: okres Blansko, 4km severně od Blanska.«––Raduň Roštejn––»