Špilberk

     Původně středověký raně gotický hrad založený Přemyslem Otakarem II.ve 13. století. Po vymření Lucemburků se stává významnou vojenskou pevností. Od 16. století, až do konce II. světové války, je využíván jako vězení a kasárna. V 17. století byl přestavěn na barokní pevnost. V součastné době je hrad v rekonstrukci. Součástí jsou přístupné podzemní kasematy s expozicí vězenství 18. a 19. století. Ve vězení bylo vězněno mnoho známých historických i legendárních osobností. Smutně také proslulo za nacistické okupace.

Majitel: město Brno - muzeum města Brna.
Otevřeno: leden až červen denně mimo pondělí 9-17, červenec a srpen denně mimo pondělí 9-18, září až prosinec denně mimo pondělí 9-17.
Poloha: Tvoří dominantu města Brna.«––Štramberk Telč––»