Štramberk

     Hrad Štramberk vznikl za účelem ochrany hranic ve 14. století. Jeho majiteli byli markrabě Jan Jindřich, Vok z Kravař a zemský hejtman Lacek. Od smrti tohoto muže panství prošlo rukama několika dalších vlastníků. Za dobu, kdy začal chátrat, je možno označit 16. století. V tomto období totiž přestává být šlechtou obýván. V roce 1783 se sesula část hradu, takže pozůstatky stavby tvoří pouze věž spolu se zdmi paláce. Hradní věž slouží nyní jako rozhledna nabízející úchvatný pohled na Beskydy a Jeseníky. Kraj je známý také díky městské památkové rezervaci s valašskou architekturou a archeologickému nalezišti v jeskyni Šipka.

Majitel: Město Štramberk - Pavel Černý.
Otevřeno: leden až duben soboty, neděle, svátky 10-16, květen až říjen denně mimo pondělí 9-17, listopad a prosinec soboty, neděle, svátky 10-16.
Poloha: okres Nový Jičín, 6km jihozápadně od Příbora, 2,5km od Kopřivnice po silnici č. 482.«––Šternberk Špilberk––»