Třebíč

     Původně benediktinský klášter založila počátkem 11. století knížata Litolt Znojemský a Olřich Brněnský. Ve 13. století se mu dostalo přestavby v ranně gotickou pevnost a vznikla z něj masívní pevnost, kterou v době husitských válek dobyli husité a ještě později byla pokořena Matyášem Korvínem. Často byl dáván v zástavu. Roku 1557 jej získali Osovští z Doubravice a klášter byl renesančně přestavěn na zámek, jež Valdštejnové v průběhu 17. - 18. století upravili barokně. Z vnějšího pohledu je čtvercové nádvoří obklopeno trojkřídlou zámeckou stavbou a bazilikou, která je nejcennější budovou areálu. Směrem na východ od zámku byl naprojektován park uzavřený zbytky opevnění a ohradní zdí. Z interiéru stojí za zmínku mramorový sál zdobený štukami a nástěnnými malbami. K procházkám v okolí se nabízí údolí Jihlavy.

Majitel: ČR - Okresní úřad Třebíč - Západomoravské muzeum v Třebíči.
Otevřeno: leden až červen denně mimo pondělí 8-16, květen a září denně mimo pondělí 8-17, červen až srpen denně 8-17, říjen až prosinec denně mimo pondělí 8-16. Bazilika duben až září úterý - pátek 8-11.30, 13-17, soboty, neděle, 13-17.
Poloha: okres Třebíč, 31km jižně od Velkého Meziříčí po silnici č. 360.«––Telč Úsov––»