Valtice

     Podobně jako Lednický zámek patřil i zámek ve Valticích od roku 1387 rodu Lichtenštejnů. Ti jej nechali v průběhu 17. a 18. století barokně přestavět významnými architekty a umělci. Barokní podobu si zámek uchoval až do současnosti. Vnitřní prostory jsou bohatě vyzdobeny především štukami a nástěnými malbami. V průběhu 18. století probíhala rekonstrukce zahrad v okolí zámku. V první polovině 19. století došlo k vzájemnému propojení s Lednickým areálem a vznikl tak pozoruhodný krajinářský komplex v němž se nachází několik pozoruhodných staveb: klasicistní kolonáda z první poloviny 19. století, Dianin chrám v podobě vítězného oblouku, chrám Tří Grácií, nebo pseudogotická kaple sv. Huberta. Lednicko - Valtický areál je zařazen na seznam UNESCO.

Majitel: ČR - Památkový ústav Brno.
Otevřeno: duben, září a říjen denně mimo pondělí 9-16, květen až srpen denně mimo pondělí 8-17.
Poloha: okres Břeclav, 12km po silnici č. 414 od Břeclavi, při rakouských hranicích.«––Úsov Velké Losiny––»