Žďár nad Sázavou

     Původní středověký klášter založil Boček z Kunštátu. Prošel dál vlastnictvím Münsterbeků, kteří jej vyměnili s olomouckým biskupstvím za jiné sídlo. Roku 1613 kardinál Ditrichštejn zrušil klášter a opatství nechává přestavět na zámek. Za obnovitele kláštera se považuje cisterciácký opat Václav Vejmluva. Podle projektu, který navrhl G. Santini, byl upraven chrám, opatství a jízdárna ve stylu barokní gotiky. Bohužel v roce 1784 stavbu postihl požár, takže zde přece jenom zůstal zámek. Posledním držitelem byl rod Kinských. Areál je umístěn mezi dvěma rybníky, je přístupný barokní branou. Ve středu prvního nádvoří stojí kamenný sloup s kašnou. Protáhlá bazilika se třemi loděmi končí příčnou lodí s kaplemi. Interiér je z podstatné části barokní. Štukové stropy, fresky a nástěnné malby nejsou výjimkou. V prostorách zámku sídlí Okresní muzeum a správa CHKO Ždárské vrchy.

Majitel: Rodina Kinských - Národní muzeum v Praze, Muzeum knihy.
Otevřeno: duben a říjen soboty, neděle, svátky 8-16, květen, červen a září denně mimo pondělí 8-16, červenec a srpen denně mimo pondělí 9-17.«––Vranov nad Dyjí Bítov––»